14 April 2016

Nový slimák na Slovensku


Tomáš Čejka & Juraj Čačaný

Slimák prehliadaný (Helix thessalica) patrí medzi najnovšie prírastky slovenskej a českej malakofauny. Slovenský druhový názov naznačuje, že napriek svojej veľkosti, bol tento ulitník doteraz prehliadaný a pozornosti unikal preto, lebo nebol odlišovaný od veľmi podobného a u nás celkom bežného slimáka záhradného (Helix pomatia). Jeho odlíšenie umožnili až molekulárno-fylogenetické analýzy, nakoniec sa však ukázalo, že sa dá dobre odlíšiť od bežného slimáka záhradného aj podľa determinačných znakov na ulite či pohlavných orgánoch.
Slimák prehliadaný žije najmä na juhozápade Balkánskeho polostrova, ale pozdĺž Karpát siaha jeho areál až na Slovensko a Moravu. Na Slovensku sa jeho výskyt sústreďuje do vyšších polôh stredného Slovenska (pozri mapu nižšie). Ide najmä o okolie Zvolena, Rimavskej Soboty, Muráňa, Liptovského Hrádku a Brezna. Atraktívnou lokalitou je napr. okolie Čiernohronskej lesnej železnice, ďalšie nálezy pochádzajú napr. z lokality Ohnište v Nízkych Tatrách alebo Nemeckej, kde žije druh pozdĺž potoka pri pamätníku SNP.
Ako odlíšiť Helix thessalica od H. pomatia

Rozoznať obidva druhy nie je jednoduché a vyžaduje predchádzajúce skúsenosti s určovaním ulitníkov. Najlepšími znakmi na ulite sú totiž jej celkový tvar, farba a štruktúra povrchu. Rozdiely sú pomerne drobné, ťažko uchopiteľné a hlavne variabilné, hoci zhoda s molekulárnymi dátami potvrdzuje ich spoľahlivosť. Ulita slimáka prehliadaného má celkovo guľovitejší a akoby úhľadnejší tvar (obr. 1), má plytší švík a relatívne väčšie ústie, ktoré má rovný okraj, alebo je len mierne vyhnutý von. Základné sfarbenie ulity sa odlišuje odtieňom hnedej, ktorá je skôr okrová a pri určitom osvetlení môže byť aj jemne zelenkastá. Väčšina populácií má vyvinuté štyri pozdĺžne pásy. Tie sú charakteristické svojim usporiadaním s dvoma širšími pruhmi uprostred a dvoma slabšími po stranách závitov, ale môžu aj chýbať, navyše podobnú schému pruhovania môžeme nájsť aj u slimáka záhradného.
Obr. 1. Farebná a tvarová variabilita ulít Helix pomatia (vľavo) a H. thessalica (vpravo).

Dôležitým znakom je zrnitá štruktúra povrchu ulity (obr. 2). Vmieste drobných zrniečok sa už počas života slimáka odlupuje povrchová organická vrstvička (konchín), takže ulita získava pomerne skoro typický "ošúchaný" vzhľad.
Slimák záhradný má má pohlavné orgány porcelánovo belavé, zriedkavo môže byť penis sivastý. Helix thessalica má penis, vagínu a ďalšie distálne časti genitálií tmavosivé (obr. 3).
České a slovenské populácie sa väčšinou od slimáka záhradného líšia aj tmavšou farbou nohy, ktorá je opäť sivá.

Obr. 3. Slimáka prehliadaného možno od slimáka záhradného jednoducho odlíšiť podľa tmavo sfarbených distálnych častí pohlavných ústrojov. PE – penis, PŽ – prstovité žľazy, SP – spermovidukt, ŠV – šípový vak, TY – pravé tykadlo, VA – vagína, VO – hrvoľ, VY – vývod semennej schránky (reptaculum seminis). Slimák záhradný má celé genitálie sfarbené približne ako spermovidukt na hornom obrázku. Foto O. Korábek.

Pomoc pri mapovaní

S ohľadom na málo známe rozšírenie na Slovensku, prosíme odbornú aj laickú verejnosť o pomoc pri mapovaní tohto druhu. Uvítame najmä živé jedince. Získané jedince je dobré vložiť do vrecúška z látky, výborne poslúžia aj staré silonové pančuchy. Nutné je priložiť lokalitný lístok (vložený do malého igelitového vrecúška, aby ho slimáky nezožrali), na na ktorom je uvedená najbližšia obec, ideálne je pripísať geografické súradnice, ďalej dátum zberu a meno zberateľa, prípadne ďalšie detaily o lokalite (typ biotopu, stanovišťa). Slimáky dáme do chladu (chladničky, pivnice a pod.), ak je to možné, skôr do sucha, aby neboli aktívne. Nutný je prístup vzduchu. Slimáky takto vydržia bez špeciálnej starostlivosti aj niekoľko týždňov.

Podozrivo sfarbené slimáky posielajte na nasledujúcu adresu:

Tomáš Čejka
Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava

Samozrejme, na základe dohody, si radi vyzdvihneme materiál hocikde v Bratislave (kontaktný e-mail: t.cejka@gmail.com, ev. juraj.cacany@gmail.com).


Použitá a odporúčaná literatúra:

Korábek, O., Juřičková, L. and Petrusek, A., 2015. Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. Journal of Molluscan Studies, p.eyv048.

Korábek, O., Petrusek, A., Neubert, E. and Juřičková, L., 2015. Molecular phylogeny of the genus Helix (Pulmonata: Helicidae). Zoologica Scripta, 44(3), pp.263-280.

Korábek, O. 2016. Hlemýžď pruhovaný, nový druh pro evropskou i českou faunu. Živa 1: 31. Dostupné online.

No comments: