19 March 2014

Vodné mäkkýše európsky významných lokalít v alúviu Dunaja, Nitry a Váhu [Freshwater molluscs of the Danube, Nitra and Váh rivers (Slovak Republic)]

V októbri roku 2007 sa uskutočnilo dvojdňové mapovanie malakofauny v európsky významných územiach na 11 lokalitách v oblasti Dunaja, Nitry, Váhu a Ipľa (okres Nové Zámky a Komárno). 

Správu o výsledkoch výskumu si môžete stiahnuť tu:
http://mollusca.sav.sk/PDFky/Cejka_sprava_2007.pdf

Prírodná rezervácia Vrbina pri obci Kameničná. Biotop kotúľky lištovej (Segmentina nitida
(Foto P. Mišovič).

No comments: