12 June 2014

Výsledky malakologického prieskumu európsky významných lokalít v pôsobnosti CHKO Dunajské luhy (október 2007)

Results of malacological survey of selected sites of European importance (Slovak section of the Danube river and its floodplain)

Tomáš ČEJKA

V dňoch 23. a 24. októbra 2007 sa uskutočnil v rámci mapovania európsky významných území malakozoologický prieskum 11 lokalít v oblasti Dunajskej, Hronskej, Žitavskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny (okres Nové Zámky a Komárno). Hlavným cieľom bolo mapovať výskyt európsky významných druhov mäkkýšov Anisus vorticulus (Troschel, 1834) a Unio crassus Philipsson, 1788.

Kompletná správa v PDF (904 kB, in Slovak)

No comments: