18 September 2007

Hrachovka Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)

Rozšírenie: Holarktický druh, na Slovensku najmä v oblasti veľkých riek (Dunaj a jeho prítoky), kde patrí často k najhojnejším hrachovkám. Beran (2002) uvádza v Českej republike maximum nálezov v rozmedzí 200-250 m n.m.
Stanovištné nároky: najčastejšie sa vyskytuje v pomaly tečúcich nížinných tokoch (od hyporitrálneho úseku), v niektorých oblastiach preniká vo väčšej početnosti aj do riečnych ramien, väčších mlák a rybníkov (Horsák 2003).
Variabilita: Vzácne sa vyskytuje P. henslowanum f. inappendiculata, čo je forma bez vrcholových líšt. Kvôli tvarovej podobe je možné si pomýliť tento druh s P. subtruncatum. Rozdielom zostáva nápadné rebrovanie, v dospelosti väčšie rozmery a rozdielna úprava zámkovej lišty - zub "c4" nie je taký dlhý ako pri P. subtruncatum, naopak, je kratší než "c2". U normálne vyvinutých jedincov je možná aj zámena s P. supinum (najmä v prípade mladých jedincov), ktorý má podobné vrcholové lišty. U P. henslowanum sú aj u mladých štádií lišty viac vytiahnuté, ostré a v strednej časti prehnuté. naopak, P. supinum má lišty tupé a nižšie. U väčších kusov sú rozdiely v rebrovaní – P. henslowanum ho má jemnejšie a hustšie, ďalej v celkovom tvare a hrúbke zámkovej lišty (u P. supinum je mohutná, zhrubnutá, vrátane zubov).

Literatúra
Beran L. 2002: Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam (Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.
Horsák M. 2003: Mlži rodu Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) České republiky. - Acta Facultatis Ecologiae 10, Suppl. 1: 217-227

No comments: