21 January 2011

K etymológii slova "slimák"

rusky, ukrajinsky, bielorusky: слимáк, poľsky: ślimak, hornolužicky: slink
pôvod praslovanský: *slimakъ príbuzné je grécke λείμᾱξ, gen. leimakos.,
latinské līmāх, gen. -āсis
staroislandské slím "sliz, íl"
starodolnonemecké slim "hlboké blato, kal, špina"
írske slemun "hladký".

Prastaré slovo, nemá zmyseľ pátrať, kedy sa objavilo v češtine (a slovenčine), bolo tam vždy.

Zdroj: Max Vasmer, 1953-1958 Russisches etymologisches Wörterbuch. Winter, Heidelberg.

No comments: