7 August 2009

Pozor na determináciu európskych bliktier (Aegopinella spp.)

V rámci výskumu malakofauny európskych miest sme sa stretli s menším problémom, týkajúcim sa determinácie bliktier rodu Aegopinella. Z nemeckého, švajčiarskeho a britského materiálu (rev. M. Horsák), ktorý vyzeral podľa tvaru ulít ako A. nitens, prípadne A. minor, vzišla napokon A. nitidula. Začiatočník, ale aj pokročilý malakológ, ich môže často považovať prípadne aj za nedospelé kusy A. nitens. Podľa dostupných informácií sa A. nitens v západnej Európe nespráva synantropne, pre A. nitidula je väzba na kultúrnu krajinu v tejto časti Európy typická (M. Horsák, pers. comm.).No comments: